10. PDMO

10. PDMO

Ve dnech 19.- 20. 11. 2021 se zúčastnili delegovaní zástupci žáků jednotlivých škol 10. PDMO, ve kterém byli seznámeni s činností MZDM. Probíhaly workshopy na téma Úmluva o právech dítěte a Evropská unie. Následně společně sestavili Návrh na usnesení. Z důvodu pandemie se druhý den zástupci sešli na ZŠ Rožňavské. Proběhly volby nových členů aPřečtěte si více o 10. PDMO[…]

Parlament dětí a mládeže České republiky

Parlament dětí a mládeže České republiky

Ve dnech 15. – 16. října 2021 proběhlo zasedání PDMČR v Praze, kterého se za MZDM zúčastnili koordinátor Michael Rejman, místopředsedkyně Tereza Kunovská a Matěj Jurenka. Proběhly tři workshopové bloky, volba vedení a předsednictva PDMČR. Z našeho MZDM byl zvolen Matěj Jurenka do předsednictva. Dne 16. října se konalo zasedání na Staroměstské radnici a delegátiPřečtěte si více o Parlament dětí a mládeže České republiky[…]

Workshop o ÚPD

Workshop o ÚPD

Vybraní členové MZDM Kateřina Häutlerová, Tereza Kunovská, Vojtěch Špaček a Michael Rejman organizovali workshopy o Úmluvě o právech dítěte na školách FZŠ a MŠ Holečkova, ZŠ Rooseveltova a Gymnáziu Hejčín . Workshopy se jim moc povedly a byly pozitivní odezvy od posluchačů. FZŠ a MŠ Holečkova napsala: Dne 12. 12. uspořádaly Kačka Häutlerová z 8.APřečtěte si více o Workshop o ÚPD[…]

XXII. Národní parlament dětí a mládeže

XXII. Národní parlament dětí a mládeže

Ve dnech 23. – 26. 11. 2019 se zúčastnili vybraní členové parlamentů  XXII. zasedání NPDM v Praze. Názvem tohoto zasedání byla „svoboda“, jako vzpomínka oslav 30 let svobody. Probíhaly workshopy na různá témata, ze kterých společnými silami sestavili Návrh usnesení. Dne 26. 11. se konalo jednání na Magistrátu hlavního města Prahy, kde se zvolili novíPřečtěte si více o XXII. Národní parlament dětí a mládeže[…]