Workshop o ÚPD

Workshop o ÚPD

Vybraní členové MZDM Kateřina Häutlerová, Tereza Kunovská, Vojtěch Špaček a Michael Rejman organizovali workshopy o Úmluvě o právech dítěte na školách FZŠ a MŠ Holečkova, ZŠ Rooseveltova a Gymnáziu Hejčín . Workshopy se jim moc povedly a byly pozitivní odezvy od posluchačů. FZŠ a MŠ Holečkova napsala: Dne 12. 12. uspořádaly Kačka Häutlerová z 8.APřečtěte si více o Workshop o ÚPD[…]

XXII. Národní parlament dětí a mládeže

XXII. Národní parlament dětí a mládeže

Ve dnech 23. – 26. 11. 2019 se zúčastnili vybraní členové parlamentů  XXII. zasedání NPDM v Praze. Názvem tohoto zasedání byla “svoboda”, jako vzpomínka oslav 30 let svobody. Probíhaly workshopy na různá témata, ze kterých společnými silami sestavili Návrh usnesení. Dne 26. 11. se konalo jednání na Magistrátu hlavního města Prahy, kde se zvolili novíPřečtěte si více o XXII. Národní parlament dětí a mládeže[…]

9. PDMO

9. PDMO

Ve dnech 1. – 2. 11. 2019 se zúčastnili delegovaní zástupci žáků jednotlivých škol 9. PDMO, ve kterém byli seznámeni s činností MZDM. Probíhaly workshopy na téma Úmluva o právech dítěte a Evropská unie. Následně společně sestavili Návrh na usnesení. Druhý den se zástupci sešli na Magistrátu města Olomouce. Byli zvoleni noví členové MZDM aPřečtěte si více o 9. PDMO[…]

9. Floorcup

9. Floorcup

Dnes se konal 9. Floorcup o pohár MZDM. Účasnily se 3 týmy a počasí nám přálo. místo-FZŠ Rožňavská místo-FZŠ Tererova místo-ZŠ a MŠ Gorkého Děkujeme všem týmům za účast a těšíme se na dalším Floorcupu.

SETKÁNÍ SE ZASTUPITELI MĚSTA

SETKÁNÍ SE ZASTUPITELI MĚSTA

V úterý 21. 5. se zástupci MZDM sešli s primátorem města Olomouce Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA a náměstky Mgr. Matoušem Pelikánem, Mgr. Markétou Záleskou a Evou Kolářovou, DipMgmt. Celé to začalo schůzí, na které si zástupci MZDM měli vybrat náměstky, se kterými stráví následující 3 hodiny. Po schůzi byla zahájena tisková konference ohledně nadcházející akcePřečtěte si více o SETKÁNÍ SE ZASTUPITELI MĚSTA[…]

Mladí volí do Evropského parlamentu

Mladí volí do Evropského parlamentu

V pondělí 29. května proběhla v aule Pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci akce Mladí volí do Evropského parlamentu. Jednalo se o nestrannou diskuzi se čtyřmi kandidáty do EP. Kandidáti se studenty středních škol z Olomouckého kraje diskutovali nad tématy nízké volební účasti v ČR, projektu Erasmus+, budoucnost Evropské unie. Došla řada i na aktuálníPřečtěte si více o Mladí volí do Evropského parlamentu[…]

Diskuze s kandidáty do Evropského parlamentu

Diskuze s kandidáty do Evropského parlamentu

Blíží se volby do Evropského parlamentu a kampaň „Mladí volí“ je opět tu! Národní parlament dětí a mládeže ve spolupráci s Městským zastupitelstvem dětí a mládeže Olomouc uspořádá diskusi s kandidáty do Evropského parlamentu, za účelem podpořit větší informovanost o volbách a účasti mladých lidí při samotné volbě do Evropského parlamentu. Na diskuse jsou zvániPřečtěte si více o Diskuze s kandidáty do Evropského parlamentu[…]

Přáli jsme v domově seniorů k MDŽ

Přáli jsme v domově seniorů k MDŽ

V pátek 8. března 2019 jsme se vydali do domova seniorů ve Chválkovicích popřát ženám k svátku Mezinárodní den žen. Zastavili jsme se v každém pokoji a pogratulovali ženám, které dostaly na památku papírové přáníčko. To, že se za nimi zastavíme, bylo pro ně velké překvapení, protože jim to ani personál předem neoznamoval. Viděli jsmePřečtěte si více o Přáli jsme v domově seniorů k MDŽ[…]