9. PDMO

Ve dnech 1. – 2. 11. 2019 se zúčastnili delegovaní zástupci žáků jednotlivých škol 9. PDMO, ve kterém byli seznámeni s činností MZDM. Probíhaly workshopy na téma Úmluva o právech dítěte a Evropská unie. Následně společně sestavili Návrh na usnesení. Druhý den se zástupci sešli na Magistrátu města Olomouce. Byli zvoleni noví členové MZDM a schválen Návrh usnesení.