Dětské zastupitelstvo zvalo do parlamentu

Článek byl v Olomouckých listech 2017/12

Městské zastupitelstvo dětí a  mládeže na začátku listopadu připravilo již osmé setkání Parlamentu dětí a mládeže v Olomouci. První den se pořádaly workshopy na téma Evropská unie a Volný čas v Domě dětí a mládeže. Druhý den se konal v zasedacím sále primátora města na radnici v  Olomouci, kde se volili noví členové MZDM.
„Dětský parlament není jednorázovou akcí, ale příležitostí pro děti a mládež zajímající se o veřejný život města scházet se v Městském zastupitelstvu dětí a mládeže a svými názory a náměty se tak podílet na veřejném životě města, podporovat či navrhovat projekty zaměřené na děti a mládež a vhodným způsobem upozorňovat na problémy, které se dětí a  mládeže v  Olomouci dotýkají,“ řekla členka dětského zastupitelstva Jana Hanzlíková.
Městské zastupitelstvo dětí a mládeže je samosprávná skupina zástupců základních a středních škol – dětí a mládeže, se svým statutem a  s  dvouletým členstvím zvolených členů na Parlamentu dětí a mládeže v Olomouci (PDMO). V rámci dětských parlamentů se jednou za dva roky koná tzv. Parlament dětí a mládeže v Olomouci. Jedná se o setkání všech zájemců ve věku 13-19 let, kteří mají zájem o činnost MZDM.