Diskuze s kandidáty do Evropského parlamentu

Blíží se volby do Evropského parlamentu a kampaň „Mladí volí“ je opět tu! Národní parlament dětí a mládeže ve spolupráci s Městským zastupitelstvem dětí a mládeže Olomouc uspořádá diskusi s kandidáty do Evropského parlamentu, za účelem podpořit větší informovanost o volbách a účasti mladých lidí při samotné volbě do Evropského parlamentu. Na diskuse jsou zváni jak jedinci, tak celé třídy, školy či zástupci parlamentů. Volby do Evropského parlamentu budou v České republice probíhat od 24.–25. 5. 2019.

Nevíš koho volit? Jak volit? Jak funguje Evropský parlament? Má význam chodit k volbám? Jaké mají poslanci Evropského parlamentu pravomoce? Přijď diskutovat s kandidáty. Zjisti tak vše, co potřebuješ, aby ses rozhodl jít volit!

Diskuze proběhne 29. dubna 2019 ve velké aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (Žižkovo náměstí 5, Olomouc) od 10:45.