Mladí volí do Evropského parlamentu

V pondělí 29. května proběhla v aule Pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci akce Mladí volí do Evropského parlamentu. Jednalo se o nestrannou diskuzi se čtyřmi kandidáty do EP.

Kandidáti se studenty středních škol z Olomouckého kraje diskutovali nad tématy nízké volební účasti v ČR, projektu Erasmus+, budoucnost Evropské unie. Došla řada i na aktuální témata, jakou jsou například Brexit, klimatická změna, články 13 a 17 nebo vstup do Eurozóny.

Celé akce se nesla ve velmi příjemném duchu. Studenti měli po skončení přednášky možnost se neformálně doptat na otázky jednotlivých kandidátů, které je osobně zajímají. Velmi nás těší, že je nejen v Olomouci spoustu mladých lidí, kterým není jedno, kdo bude příští volební období za Českou republiku v Evropském parlamentu.

Tímto bychom také chtěli poděkovat za krásnou spolupráci Zastupitelstvu dětí a mládeže Olomouckého kraje a především Národnímu parlamentu dětí a mládeže, který celou akci zaštiťoval.