O MZDM

Městské zastupitelstvo dětí a mládeže Olomouc je dalším z „dítek“ participace na městské úrovni.

Členové, volení řádnými volbami podle statutu MZDM na období dvou let, se skládají z žáků a studentů základní a střední školy. Tato devatenáctičlenná skupina pod vedením koordinátorky Mgr. Jarmily Břečkové se schází dvakrát za měsíc v prostorách Domu dětí a mládeže Olomouc.

A co MZDM řeší? V každém případě šíření participace a aktuální problémy olomoucké mládeže, jako např. nutnost skate parku. Dále organizuje různé akce pro veřejnost, jako Sídliště dětem, In-line závody, Mikulášský bál, či koncert začínajících kapel, koncert Kiss of Summer. A také se jako tým zapojuje do různých soutěží, jako např. Do you speak European? nebo Debatní turnaj za zdravější okolí.

Samozřejmostí je spolupráce s Radou města Olomouce, protože MZDM funguje pod záštitou pana primátora. Tyto přátelské vztahy udržujeme tradičně Dny s představiteli města Olomouce. Mimo to se pravidelně účastníme společně s ostatními členy Národního parlamentu dětí a mládeže, v jehož vedení působí i naši členové. Novinkou pro základní školy je také možnost workshopů na téma Úmluva o právech dítěte, které zdarma pořádáme pro žáky druhých stupňů.

Ale především je MZDM partou přátel, které se baví scházet a společně se pokoušet o zlepšení vztahů mezi mládeží a „dospěláky“.