Workshop Úmluva o právech dítěte

Workshop Úmluva o právech dítěte

V pátek 2.11. proběhl pro 1.D a 2.D workshop na téma Úmluva o právech dítěte. Workshop vedl Michael Rejman (předseda MZDM) a Barbora Spáčilová (2.A) pod hlavičkou Městského zastupitelstva dětí a mládeže Olomouc. V první části byli studenti obeznámeni obecně s Úmluvou. Prošli si společně jednotlivé články a vysvětlili si je. V druhé části dostaliPřečtěte si více o Workshop Úmluva o právech dítěte[…]

Stali jsme se distributorem EYCA karet

Stali jsme se distributorem EYCA karet

Evropská karta mládeže EYCA (European Youth Card) je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. V České republice ji mohou získat všichni lidé ve věku od 5 do 30 let. V Evropě je Evropská karta mládeže nejrozšířenější slevovou kartou pro mladé, má přes 6 milionů držitelů, kteří mohou čerpat 60.000 slev ve 38 evropských zemích. Karta je široce využitelná proPřečtěte si více o Stali jsme se distributorem EYCA karet[…]

Dětské zastupitelstvo zvalo do parlamentu

Dětské zastupitelstvo zvalo do parlamentu

Článek byl v Olomouckých listech 2017/12 Městské zastupitelstvo dětí a  mládeže na začátku listopadu připravilo již osmé setkání Parlamentu dětí a mládeže v Olomouci. První den se pořádaly workshopy na téma Evropská unie a Volný čas v Domě dětí a mládeže. Druhý den se konal v zasedacím sále primátora města na radnici v  Olomouci, kde se volili noví členové MZDM. „DětskýPřečtěte si více o Dětské zastupitelstvo zvalo do parlamentu[…]

Ve Strakově akademii se uskutečnilo 20. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

Ve Strakově akademii se uskutečnilo 20. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

V sídle Úřadu vlády ČR zasedl v pondělí 20. listopadu 2017 ke svému jubilejnímu dvacátému jednání Národní parlament dětí a mládeže. Shodl se například na požadavku zavedení samostatné pozice dětského ombudsmana či na pravidelném seznamováni se s řešením krizových situací. Na úvod zasedání pozdravil členy parlamentu také premiér Bohuslav Sobotka. Cílem letošního 20. ročníku byloPřečtěte si více o Ve Strakově akademii se uskutečnilo 20. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže[…]