Workshop o ÚPD

Vybraní členové MZDM Kateřina Häutlerová, Tereza Kunovská, Vojtěch Špaček a Michael Rejman organizovali workshopy o Úmluvě o právech dítěte na školách FZŠ a MŠ Holečkova, ZŠ Rooseveltova a Gymnáziu Hejčín . Workshopy se jim moc povedly a byly pozitivní odezvy od posluchačů.

FZŠ a MŠ Holečkova napsala:

Dne 12. 12. uspořádaly Kačka Häutlerová z 8.A a Terka Kunovská z 9.A pro 6.B workshop na téma Úmluva o právech dítěte pod záštitou Městského zastupitelstva dětí a mládeže. Děvčata měla perfektně připravené aktivity a jejich první hodina se jim moc vyvedla.

ZŠ Rooseveltova napsala:

V úterý 17. 12. 2019 navštívily naši školu žákyně FZŠ Holečkova – Kateřina Häutlerová a Tereza Kunovská. Cílem jejich návštěvy bylo seznámit prostřednictvím workshopu žáky 5. třídy s mezinárodním dokumentem, který se zabývá právy dětí – Úmluvou o právech dítěte.

Zdroj: webové stránky škol