Workshop Úmluva o právech dítěte

V pátek 2.11. proběhl pro 1.D a 2.D workshop na téma Úmluva o právech dítěte. Workshop vedl Michael Rejman (předseda MZDM) a Barbora Spáčilová (2.A) pod hlavičkou Městského zastupitelstva dětí a mládeže Olomouc. V první části byli studenti obeznámeni obecně s Úmluvou. Prošli si společně jednotlivé články a vysvětlili si je. V druhé části dostali studenti zadáno vymyslet krátkou scénku na jeden z článků Úmluvy a následně ji předvést před třídou. Všechny scénky se velmi povedly. (Barbora Spáčilová)

Na obrázku může být: 2 lidé, sedící lidé a uvnitř

Na obrázku může být: 3 lidé, stojící lidé