XXII. Národní parlament dětí a mládeže

Ve dnech 23. – 26. 11. 2019 se zúčastnili vybraní členové parlamentů  XXII. zasedání NPDM v Praze. Názvem tohoto zasedání byla “svoboda”, jako vzpomínka oslav 30 let svobody. Probíhaly workshopy na různá témata, ze kterých společnými silami sestavili Návrh usnesení. Dne 26. 11. se konalo jednání na Magistrátu hlavního města Prahy, kde se zvolili noví členové NPDM a bylo odsouhlaseno usnesení, ve kterém proběhly změny dle připomínek zúčastněných členů.